Jaki język obowiązuje w Wietnamie?

Oczywiście jest nim język wietnamski, należący do rodziny języków austroazjatyckich. Jest to narodowy i oficjalny język Wietnamu, którym posługuje się 87% populacji tego kraju (rodowici Wietnamczycy) oraz około dwóch milionów wietnamskich emigrantów przebywających w różnych częściach świata. Dla mniejszości narodowych zamieszkujących Wietnam jest używany jako drugi język.

Co warto wiedzieć o języku wietnamskim?

W języku wietnamskim istnieje wiele różnych zapożyczeń z języka chińskiego (początkowo były one zapisywane za pomocą znaków chińskich). Język wietnamski jest językiem tonalnym, co oznacza, że należy wypowiedzieć dane słowo w odpowiednim tonie (występuje sześć różnych tonów). Nawet bardzo mała zmiana tonacji może oznaczać zupełnie inne słowo. Jest również językiem izolującym, dzięki czemu o funkcji gramatycznej i składniowej danego wyrazu nie decyduje jego końcówka, tylko jego pozycja w zdaniu. Istnieją trzy główne dialekty tego języka: północny (na którym oparty jest język standardowy), centralny oraz południowy. Różnice w tych dialektach dotyczą głównie wymowy, rzadziej są to różnice w słownictwie. Nie występują różnice w gramatyce czy ortografii. Większość głosek w języku wietnamskim ma takie samo lub bardzo podobne brzmienie do głosek w języku polskim. Zatem jako osoba biegle posługująca się językiem polskim, musimy nauczyć się tylko kilku brzmień. W okresie kolonialnym język wietnamski przejął część wyrazów z języka francuskiego (są to takie wyrazy jak: ciastko, samochód czy czekolada). Ich zapis fonetyczny jest zgodny z zasadami ortografii wietnamskiej. Dzisiaj język ten jest zapisywany za pomocą alfabetu łacińskiego i zawiera 29 liter. Alfabet wietnamski używa również 10 dwuznaków i jednego trójznaku.
Język wietnamski zdecydowanie nie należy do najprostszych języków. Jednak biorąc pod uwagę fakt, że językiem wietnamskim posługuje się około 70 milionów ludzi (może nie jest to tak zawrotna ilość, jak przy angielskim – 527 milionów), warto się jego nauczyć, bo nigdy nie wiadomo kiedy może się nam on przydać.

 

Author: glorietta.com.pl